PSYCH-K Advanced Integration Workshop

Als deelnemer aan de PSYCH-K ® Basic Workshop, heb je al ervaren hoe je bekrachtigende overtuigingen in je onderbewuste integreert, en zo diepgaande en blijvende veranderingen in je leven bereikt.

In de PSYCH -K ® Advanced Workshop, krijg je toegang tot diepere niveau's van vrijheid. Je leert nieuwe dimensies kennen die je in staat stellen PSYCH-K als methode vanuit het hogere zelf in alle levensgebieden te herkennen en te gebruiken.

Voorbij bewust geformuleerde overtuigingen, leer je je eigen overtuigingsstructuren op celniveau kennen die je leven diepgaand beïnvloeden. De toegang tot ons potentieel opent zich.

Ook hier worden de veranderingsprocessen door lichtheid, plezier en vertrouwen gedragen.

De Basic en Advanced Workshop van Delight Training en Coaching zijn geaccrediteerd als nascholing door de VNT.

ADVANCED Workshop
In de Advanced cursus leer je balansen die je competenties vergroten op het gebied van transformatie van basisovertuigingen en stress-patronen, het reduceren van spanning in onderlinge relaties en communicatie. Met behulp van verschillende processen bereik je nieuwe, innerlijke kracht en vrijheid op alle gebieden van je leven.

Kernovertuigingenbalans
In de Kernovertuigingen-balans wordt aan de hand van een reeks van specifieke kernovertuigingen bepaald welke aspecten in verband met een persoonlijk thema of doel in balans gebracht kunnen worden. Deze balance wordt gebruikt om lichaam en geest fundamenteel op veranderingsprocessen voor te bereiden om het volledige potentieel in het leven te ontwikkelen.

Besefpunten
De Besefpunten vertegenwoordigen in het werk met PSYCH-K ® verschillende energie-punten op het lichaam. Deze punten laten zien, in welke aspecten van onze persoonlijke uitdagingen en problemen we in onze innerlijke kracht of innerlijke zwakte zijn. Dit betreft onderwerpen zoals zelfvertrouwen, innerlijke rust, loslaten, persoonlijk leiderschap, besluitvorming, transformatie, spirituele kracht etc. Is een punt zwak in de context van een specifiek thema, dan wordt dit met de hulp van Energie-Focussering weer in evenwicht gebracht. In totaal zijn er 17 Besefpunten, resp. lichaamspunten.

Energie-Focussering 
Een proces waarbij je energie richt op een punt op het lichaam met als doel om een disbalans in energie te corrigeren en zo de met dit energiepunt verbonden specifieke overtuiging te veranderen.

Balans voor binding met het leven 
Met de Balans voor binding met het leven worden emotioneel of lichamelijk pijnlijke gebeurtenissen uit het individuele levensverhaal getransformeerd en losgelaten.
Het trauma van de geboorte of de angst voor de dood, zijn in deze balance twee krachtige aspecten waarvan het stress effect wordt opgeheven. Tijdens deze bijzondere Balance zorgt een zeer krachtig ademhalingspatroon voor de herprogrammering van beperkende persoonlijke ervaringen en ideeën.

Relatiebalans 
Deze Balans stelt ons in staat welke relatie in het leven dan ook te harmoniseren en versterken. Dit kan de relatie zijn met ieder mens, met wie we op enigerlei wijze verbonden zijn of in contact staan: levenspartner, broers en zussen, kinderen, vrienden, buren, evenals collega's, klanten, enz. Het is ook mogelijk om de relatie met een andere persoon plaatsvervangend te balanceren (zie hieronder).

Plaatsvervanging („Surrogation“)
De balance met plaatsvervanging wordt gedaan wanneer het veilig is en passend, een balance voor een andere persoon uit te voeren. We zijn hier in een gebied, vergelijkbaar met de familieopstelling.

Rapport / Contactbalans
Deze balansen ondersteunen ons, onafhankelijk van externe omstandigheden in elke situatie van communicatie vanuit onze innerlijke kracht op te treden.