Bruce Lipton en PSYCH-K

De leidende denker van de Nieuwe Biologie. Zijn boodschap? "Onze gedachten en overtuigingen bepalen ons leven op celniveau." Bruce Lipton is wereldwijd bekend vanwege de geniale manier waarop hij wetenschap en bewustzijnsontwikkeling met elkaar verbindt.

Lees het nieuwe artikel over Bruce Lipton in het Juninummer van Ode magazine - Meester van ons Lot

De Biologie van de Overtuiging

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.

Bruce Lipton met Hans Vrijmoeth

 

Nieuw paradigma

Op het permanente ‘podium van ons dagelijks leven’ verschijnen regelmatig mensen, gebeurtenissen en gedachten, als ‘uitnodigingen’ om uit ons centrum raken. Onze reactie veroorzaakt direct tot op cellulair niveau  een biochemische realiteit.Onze cellen zijn binair georienteerd, ze staan ofwel in een modus van groei ofwel in een modus van bescherming afhankelijk van hoe wij reageren in een bepaalde situatie.

Hoe we reageren op een situatie is een onbewust proces en wordt bepaald door ons overtuigingensysteem. Door ons vanuit pure waarneming in het ‘nu’ bewust te richten op dit tot nu toe onbewuste proces, krijgen we alle informatie over ons overtuigingensysteem. Dit stelt ons in staat om onszelf toe te staan vanuit vrijheid te kiezen voor groei in plaats van bescherming. Daartoe is opmerkzaamheid in het moment vereist, en een eenvoudig in het dagelijks leven toepasbaar proces om beperkende overtuigingen in bekrachtigende overtuigingen te transformeren.

Het meest contra-productief zijn vragen over de reden waarom, naar oorzaken en welke vorm van diagnose dan ook. Zo zien we het werk van Bruce Lipton als het begin van een nieuw paradigma, voorbij een therapeutisch wereldbeeld.

Slachtoffers van onze genen?

"Het idee dat ons leven wordt bepaald en gestuurd door onze genen, is zo fundamenteel in onze westerse wereld, dat dit dogma op alle niveaus tot aan de opvoeding van onze kinderen is geïntegreerd. Dit dogma ‘genen bepalen ons leven’ wordt op alle niveaus van het onderwijs tot aan de medische opleiding eentonig herhaald. Daardoor is de algemene overtuiging dat ons lichaam genetisch gestuurd wordt. Ter ondersteuning van deze veronderstelling, schrijven we onze vaardigheden - en het liefst ons onvermogen - toe aan deze ontoereikende genetische conditionering. Door deze aanname dat wij geen invloed zouden hebben op onze persoonlijke genetische aanleg, kan het gemakkelijk gebeuren dat wij onszelf zien als ‘slachtoffers van ons eigen lot’.

De huidige ‘mainstream’ van ons wetenschappelijke dogma zegt dat wij niet in staat zijn de genetische programmering te veranderen die zou leiden tot ziekten en gebreken. Daarom zien we onszelf niet alleen als slachtoffers van ons lot, maar ook als machteloos deze voorbestemming te ‘herprogrammeren’. En doordat we deze machteloze slachtofferrol aannemen, kunnen we logischerwijs de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, niet nemen. Helaas, juist het feit dat deze verantwoordelijkheid niet wordt aanvaard leidt tot deze dramatische aantallen van lijden en ziekte.” (Bruce Lipton in een interview dat hij in 2006 in Hamburg gaf).