In company

Voor ondernemers en hun onderneming

Bedrijven die in dynamische markten succesvol zijn blijven voortdurend in beweging, en zijn in staat zich voortdurend te vernieuwen.

Dit vereist:
•    Leidinggevenden die krachtig optreden
•    Leidinggevenden die in uitdagende situaties innerlijke rust bewaren
•    Leidinggevenden die veranderingen als uitdaging voor persoonlijke groei zien

Delight Training en Coaching ondersteunt bedrijven en leidinggevenden de daarvoor benodigde neurale competentie op te bouwen. Onder neurale competentie verstaan we het vermogen beperkende gedachten- en gedragspatronen te herkennen en op te lossen.

Wij maken daarbij gebruik van de intelligentie van onze cellen, zoals door Bruce Lipton beschreven, en richten ons op basisinstellingen op onderbewust, dat wil zeggen cellulair, niveau. Het menselijk denken en handelen is voor 95 procent gestoeld op dit onderbewustzijn.

Deze aanpak maakt indrukwekkende veranderingen mogelijk, en stelt u volledig in staat uw persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken.

  

 To change the printout of the body,

      you must learn to rewrite

      the software of the mind.“ 

                                 Deepak Chopra