PSYCH-K Divine Integration Retreat

Gedurende de Divine Integration Retreat worden de balansen van de Basis en Advanced gebruikt om de relatie met het Geheel/het Goddelijke/de Ultieme Coach/de Natuur… te verhelderen en te beleven. Tegelijk heeft de Divine Integration Retreat de structuur van een 'retraite'. We trekken ons gedurende drie dagen terug om, meer gefocust op het Algemeen Belang, een leven met meer rust én intensiteit te creëren. Na deze Retreat ben je in staat op ieder moment van je leven, het contact met de Bron te ervaren en ernaar te handelen. Van deelnemers aan de Divine Integration Retreat wordt verwacht dat ze gedurende deze driedaagse ter plekke overnachten.

“We are filters of consciousness through which Divinity expresses Itself visibly.  The extent to which these filters are distorted by limiting beliefs is the extent to which we see Divinity in its pure form, or distorted form. The concept of evil is not a power separate from the Divine, it is simply a distortion of the Divine.“ — Rob Williams 2009