PSYCH-K Workshop Optimale Gezondheid

"De actieve bestanddelen van genezing van lichaam en geest zijn overtuigingen"- Rob Williams, grondlegger van PSYCH-K -

Dit programma is voor enthousiaste PSYCH-K facilitators die PSYCH-K (willen) gebruiken voor gezondheidsproblemen. Deze workshop is ontwikkeld om onze mogelijkheden te vergroten om de onderliggende overtuigingen, die genezing belemmeren en belasten, op te sporen. Daarbij focussen we meer op het onderliggende probleem dan op het symptoom.

De workshop bevat vier hoofdcomponenten:
* Een balans om onze overtuigingen te stroomlijnen met een goede gezondheid en een lang leven, zoals dat beschreven wordt in de literatuur betreffende psychoneurologie en immunologie.
* Een actieplan opstellen om onze nieuwe kennis en potentie in handelen om te zetten.
* Een balans om vrijheid ten aanzien van een bepaalde kwaal te ervaren alsook een proces om de problematische waarnemingen, overtuigingen en omstandigheden om te zetten naar een gezonde situatie.
* Bespreken en beoefenen van verschillende methoden om mogelijke betekenissen en groeikansen aan een medisch probleem of symptoom te ontlenen.

Dit programma is niet bedoeld om diagnoses te stellen noch om ziektes te behandelen. Het doel van dit werk is om de onderliggende overtuigingen en attitudes die aan de basis van gezondheidsproblemen liggen, te leren opsporen en transformeren. Het kan zijn dat iemand door het veranderen van zijn/haar overtuigingen nadien geen gezondheidsproblemen meer heeft. Of, dat symptomen zodanig verzachten dat de klassieke geneeskunde resultaten kan boeken. In die zin is deze workshop en de wijze waarop PSYCH-K wordt gebruikt een ideale toevoeging voor gezondheidswerkers die streven naar een holistische praktijk.

Je kan aan deze workshop deelnemen wanneer je eerder de PSYCH-K Basis en Advanced Integration Workshop hebt gevolgd. Goed vertrouwd zijn met de processen, vooral met de balans voor kernovertuigingen en de balans voor hechting aan het leven, is een voordeel.
Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Zo nodig is Nederlandse vertaling voorzien. Alle materialen zijn in het Nederlands.

PSYCH-K Health and Wellbeing Program

“The active ingredient in mind/body healing is belief.”

 — Robert M. Williams, M.A. Originator of PSYCH-K®

This Program is for PSYCH-K enthusiasts who are in a position to take this work to people with health challenges. The course is designed to develop one’s ability to address the underlying beliefs that limit wellness or impair healing — that is, to go to the source of the problem rather than remain at the level of the symptom.

This course has 4 major components:

  • A balance to align beliefs with those of long life and good health, as extrapolated from the Psychoneuroimmunological literature.
  • An action plan to help bring the new potential into manifestation.
  • A balance to experience a life, free of a particular medical issue, with a process to replace the perceptions, beliefs, and circumstances of that problem with those of a healthy life.
  • A discussion and practice of several methods of interviewing, to elicit potential meaning and any possible growth opportunity of a particular medical problem or symptom.

The requirements for the Program are completion of the Basic and Advanced workshops, a working knowledge of the Advanced Balances, in particular the Core Belief Balance, and the Life Bonding Balance. It is recommended, but not required, that one have: clinical experience of some kind; a referral source of people with medical complaints; and a practice setting that allows muscle testing and office visits of at least 45 to 60 minutes.

For doctors, nurses, homeopaths, naturopaths, chiropractors, osteopaths, therapists, psychologists, life coaches, massage therapists or others who see people with medical issues, the designation of PSYCH-K Health and Wellbeing Facilitator is given. Be advised that the Health and Wellbeing Program does not provide licensure of any kind.

The Program does not purport to teach one to diagnose or treat any illness. The purpose of the work is to address beliefs and attitudes that may underlie illness. It is possible that some people experiencing this work are completely relieved of their problems. Or, their symptoms may be ameliorated to such a degree that they become more amenable to conventional treatment. This work is an ideal adjunct for any clinician endeavoring to create a more holistic practice, integrating mainstream medical practices with this complimentary approach.

To view an interview with Duccio Locati, Director of the PSYCH-K® Health and Wellbeing Program, and Rob Williams, Originator of PSYCH-K®, click this link: PSYCH-K…Welcome to the Evolution of Health Care!