Wat je ziet is niet de realiteit....het is hoe jij kijkt

Mijn leven, Quantumfysica, Live The Connection

Mijn leven lang ben ik geintrigeerd geweest door wat je niet ziet. Als jongen vond ik electronica geweldig. Op zolder zat ik met een soldeerbout electronische circuits in elkaar te zetten. Wat ik met name prachtig vond is dat er een complete dimensie leek te zijn die je niet kon zien  en die tot bijzondere toepassingen leidde, zoals radio, TV, en computers (en nog steeds ben ik geintrigeerd door mooie techniek).

Mijn moeder vond dat ik natuurkunde moest gaan studeren, niet electronica zoals toen eigenlijk mijn hartewens was. Ik ben intussen heel dankbaar voor hoe mijn leven zich ontvouwd heeft - het had niet mooier kunnen gaan.

Zo begon ik in 1980 met een mengeling van enthousiasme en weerstand aan mijn studie natuurkunde. Met name het eerste jaar voltooide ik snel en met bovengemiddelde resultaten. Ik was goed in mijn vak.

Interessant en tegenstrijdig genoeg had ik tijdens de studie natuurkunde weerstand tegen vooral de Quantumfysica.

De concepten van de Quantumfysica vond ik maar vreemd. Op dat moment zag ik het vak als ongrijpbaar, ver van mijn bed. Ik vond de fenomenen die beschreven werden, zoals de golf-deeltjes paradox en "entanglement", raar en onbegrijpelijk. Het stond ver van mijn dagelijks leven af. Gelukkig was de Quantumfysica "alleen van toepassing voor kleine afstanden en hoge energieen". Ik dacht prima weg te komen met denken vanuit de wetten van Newton.

"De werkelijkheid zoals ik die zie bestaat slechts in mijn waarneming, mijn interpretatie van de werkelijkheid ("de meting") verandert de werkelijkheid ("de golffunctie") diepgaand".

Dat de fundamenten van de natuurkunde van zulk beslissend belang zijn voor mijn eigen dagelijks leven, en dat van anderen, en hoe ik het contact met anderen ervaar, dat besef is bij mij pas in de laatste handvol jaren gaan groeien.  

En dat is niet vreemd. Ik ben namelijk niet de enige.
Heel veel studenten en docenten in de faculteit natuurkunde en daarbuiten stelden niet de vraag wat de consequenties van Quantumfysica zijn voor de werkelijkheid zoals we die van moment tot moment ervaren, en tot welke nieuwe manier van denken van dag tot dag dat leidt. Het idee dat welke ervaring dan ook bepaald wordt door de wetten van de Quantumfysica realiseerden we ons niet.....
En dan is het dus al helemaal geen wonder dat de samenleving en de andere vakgebieden zoals medische wetenschap en biologie nog maar aan het begin staan van het beantwoorden van dezelfde vraag.
Dit is wat voor mij het werk van wetenschappers als Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, Joe Dispenza, John Hagelin, Lynne McTaggart en Gregg Braden baanbrekend maakt.

Na mijn studie had ik een loopbaan als wetenschapper en daarna in de high-tech industrie. Ik deed onderzoek in Amsterdam, daarna aan de universiteiten van München en Ulm, was wetenschapper en docent Technische Natuurkunde aan de Universiteit van Groningen en maakte daarna lasers voor glasvezelinternet (JDS Uniphase).

Gedurende mijn werkzame en persoonlijke leven ervoer ik heel veel onvrede en onmacht in mezelf en over wat ik allemaal zag gebeuren tussen mensen . Ik had er geen vermoeden van dat er enige relatie zou kunnen bestaan tussen deze ervaringen en mijn eigen vak, de natuurkunde!
In 2003 werd ik ontslagen vanwege bedrijfssluiting. Dat was het moment dat ik mijn leven en werkelijkheid opnieuw ben gaan onderzoeken. Het heeft geresulteerd in een proces dat uitgemond is op het punt waar ik nu ben.
In het begin heb ik daarbij heftige emoties geuit en ervaren. Naarmate ik dat deed werd me meer en meer duidelijk dat ikzelf en niemand anders ervoor verantwoordelijk ben en er een keuze in heb. De ontwikkeling die ik doormaakte maakte me duidelijk dat er een proces moest bestaan waarbinnen persoonlijke ontwkkeling gemakkelijk, snel, en licht is.

Dat proces verscheen in mijn leven, augustus 2007, toen een vriend me de DVD van Bruce Lipton en Rob Williams in de hand drukte. Ik bekeek de DVD en ik wist dat dit voor mij was. Ik ben naar Duitsland en de Verenigde Staten afgereisd om de Basic en Advanced cursussen te doen. Van 2008 tot en met 2017 was ik gecertificeerd PSYCH-K instructor.

Live The Connection is voor mij het proces waarmee ik de overtuigingen verander die me begrenzen in mijn expressie als goddelijk wezen in een menselijke gedaante, zoals Rob Williams het verwoordt. Iets groters kan ik niet doen voor mijn eigen leven. 

Al werkend met Live The Connection wordt me meer en meer duidelijk dat ik als waarnemer de sleutelpositie in het hele proces inneem. Ik ben weer helemaal terug bij mijn vak !
Hier start het grote avontuur, de cirkel is rond....