Workshops PSYCH-K

In de PSYCH-K workshops leer je de paradigma-verandering die Bruce Lipton in zijn boeken ‘De biologie van de overtuiging’ en ‘Spontaneous Evolution’ beschrijft moeiteloos in je dagelijks leven te integreren. Je leert belemmerende programmeringen en overtuigingen in je onderbewustzijn te herkennen en in bekrachtigende overtuigingen om te zetten.

In een speels en licht contact met ons onderbewustzijn, leren we de veranderingen die we ons wensen in ons leven zelf door te voeren. Vrij, open, gelukkig en in contact met een diepe innerlijke vrede, zijn al na 2 dagen PSYCH-K workshop de typische ervaringen van mensen. Blijvende verandering kunnen bereiken wordt een vertrouwde en vanzelfsprekende ervaring in ons leven.

Aansluitend kun je je nieuw verworven inzichten op elk moment bij jezelf of anderen aan de hand van de PSYCH-K documentatie toepassen en verdiepen.

PSYCH-K Basis-Workshop

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die intensief wil werken aan persoonlijke groei en voor professionals die cliënten begeleiden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

In de 3-daagse workshop leer je effectieve processen om beperkende en negatieve overtuigingen in je onderbewustzijn te vervangen door positieve overtuigingen die jouw ontwikkeling ondersteunen.

Je kunt PSYCH-K gebruiken voor persoonlijke groei op geestelijk, emotioneel of fysiek niveau.

PSYCH-K Pro Workshop

In de loop van de jaren hebben PSYCH-K grondlegger Rob Williams en enkele instructors een aantal geavanceerde en zeer krachtige processen ontworpen die voortbouwen op de Basis-balansen. Deze protocollen onderwijzen we in PSYCH-K Pro. De cursus is bedoeld voor hen die hun vaardigheden als facilitators van PSYCH-K willen verdiepen en aanscherpen, hun kennis en vertrouwen met PSYCH-K willen verdiepen, en is ook onmisbaar voor wie PSYCH-K als beroep beoefenen. De Advanced Workshop is geen voorwaarde voor deelname. Het doen van de Pro vormt een belangrijke verrijking en verdere verdieping van het PSYCH-K Basis-materiaal, ook als je de Advanced gedaan hebt of dat wilt gaan doen.

PSYCH-K Advanced Integration Workshop

Als deelnemer aan de PSYCH-K ® Basic Workshop, heb je al ervaren hoe je bekrachtigende overtuigingen in je onderbewuste integreert, en zo diepgaande en blijvende veranderingen in je leven bereikt.

In de PSYCH -K ® Advanced Workshop, krijg je toegang tot diepere niveau's van vrijheid. Je leert nieuwe dimensies kennen die je in staat stellen PSYCH-K als methode vanuit het hogere zelf in alle levensgebieden te herkennen en te gebruiken.

Voorbij bewust geformuleerde overtuigingen, leer je je eigen overtuigingsstructuren op celniveau kennen die je leven diepgaand beïnvloeden. De toegang tot ons potentieel opent zich.

Ook hier worden de veranderingsprocessen door lichtheid, plezier en vertrouwen gedragen.

De Basic en Advanced Workshop van Delight Training en Coaching zijn geaccrediteerd als nascholing door de VNT.

PSYCH-K Divine Integration Retreat

Gedurende de Divine Integration Retreat worden de balansen van de Basis en Advanced gebruikt om de relatie met het Geheel/het Goddelijke/de Ultieme Coach/de Natuur… te verhelderen en te beleven. Tegelijk heeft de Divine Integration Retreat de structuur van een 'retraite'. We trekken ons gedurende drie dagen terug om, meer gefocust op het Algemeen Belang, een leven met meer rust én intensiteit te creëren. Na deze Retreat ben je in staat op ieder moment van je leven, het contact met de Bron te ervaren en ernaar te handelen. Van deelnemers aan de Divine Integration Retreat wordt verwacht dat ze gedurende deze driedaagse ter plekke overnachten.

“We are filters of consciousness through which Divinity expresses Itself visibly.  The extent to which these filters are distorted by limiting beliefs is the extent to which we see Divinity in its pure form, or distorted form. The concept of evil is not a power separate from the Divine, it is simply a distortion of the Divine.“ — Rob Williams 2009

PSYCH-K Workshop Optimale Gezondheid

"De actieve bestanddelen van genezing van lichaam en geest zijn overtuigingen"- Rob Williams, grondlegger van PSYCH-K -

Dit programma is voor enthousiaste PSYCH-K facilitators die PSYCH-K (willen) gebruiken voor gezondheidsproblemen. Deze workshop is ontwikkeld om onze mogelijkheden te vergroten om de onderliggende overtuigingen, die genezing belemmeren en belasten, op te sporen. Daarbij focussen we meer op het onderliggende probleem dan op het symptoom.

De workshop bevat vier hoofdcomponenten:
* Een balans om onze overtuigingen te stroomlijnen met een goede gezondheid en een lang leven, zoals dat beschreven wordt in de literatuur betreffende psychoneurologie en immunologie.
* Een actieplan opstellen om onze nieuwe kennis en potentie in handelen om te zetten.
* Een balans om vrijheid ten aanzien van een bepaalde kwaal te ervaren alsook een proces om de problematische waarnemingen, overtuigingen en omstandigheden om te zetten naar een gezonde situatie.
* Bespreken en beoefenen van verschillende methoden om mogelijke betekenissen en groeikansen aan een medisch probleem of symptoom te ontlenen.

Dit programma is niet bedoeld om diagnoses te stellen noch om ziektes te behandelen. Het doel van dit werk is om de onderliggende overtuigingen en attitudes die aan de basis van gezondheidsproblemen liggen, te leren opsporen en transformeren. Het kan zijn dat iemand door het veranderen van zijn/haar overtuigingen nadien geen gezondheidsproblemen meer heeft. Of, dat symptomen zodanig verzachten dat de klassieke geneeskunde resultaten kan boeken. In die zin is deze workshop en de wijze waarop PSYCH-K wordt gebruikt een ideale toevoeging voor gezondheidswerkers die streven naar een holistische praktijk.

Je kan aan deze workshop deelnemen wanneer je eerder de PSYCH-K Basis en Advanced Integration Workshop hebt gevolgd. Goed vertrouwd zijn met de processen, vooral met de balans voor kernovertuigingen en de balans voor hechting aan het leven, is een voordeel.
Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Zo nodig is Nederlandse vertaling voorzien. Alle materialen zijn in het Nederlands.

PSYCH-K Health and Wellbeing Program

“The active ingredient in mind/body healing is belief.”

 — Robert M. Williams, M.A. Originator of PSYCH-K®

This Program is for PSYCH-K enthusiasts who are in a position to take this work to people with health challenges. The course is designed to develop one’s ability to address the underlying beliefs that limit wellness or impair healing — that is, to go to the source of the problem rather than remain at the level of the symptom.

This course has 4 major components:

  • A balance to align beliefs with those of long life and good health, as extrapolated from the Psychoneuroimmunological literature.
  • An action plan to help bring the new potential into manifestation.
  • A balance to experience a life, free of a particular medical issue, with a process to replace the perceptions, beliefs, and circumstances of that problem with those of a healthy life.
  • A discussion and practice of several methods of interviewing, to elicit potential meaning and any possible growth opportunity of a particular medical problem or symptom.

The requirements for the Program are completion of the Basic and Advanced workshops, a working knowledge of the Advanced Balances, in particular the Core Belief Balance, and the Life Bonding Balance. It is recommended, but not required, that one have: clinical experience of some kind; a referral source of people with medical complaints; and a practice setting that allows muscle testing and office visits of at least 45 to 60 minutes.

For doctors, nurses, homeopaths, naturopaths, chiropractors, osteopaths, therapists, psychologists, life coaches, massage therapists or others who see people with medical issues, the designation of PSYCH-K Health and Wellbeing Facilitator is given. Be advised that the Health and Wellbeing Program does not provide licensure of any kind.

The Program does not purport to teach one to diagnose or treat any illness. The purpose of the work is to address beliefs and attitudes that may underlie illness. It is possible that some people experiencing this work are completely relieved of their problems. Or, their symptoms may be ameliorated to such a degree that they become more amenable to conventional treatment. This work is an ideal adjunct for any clinician endeavoring to create a more holistic practice, integrating mainstream medical practices with this complimentary approach.

To view an interview with Duccio Locati, Director of the PSYCH-K® Health and Wellbeing Program, and Rob Williams, Originator of PSYCH-K®, click this link: PSYCH-K…Welcome to the Evolution of Health Care!