Wat is Live the Connection?

Leer leven vanuit wie je bent: Liefde

Live the Connection start vanuit de verbindende en transformerende kracht van liefde. Het herinnert ons aan wat altijd al zo was, en het laat ons het ervaren: we zijn liefde, we zijn verbonden, we waren het alleen maar vergeten.

De processen in Live the Connection noemen we daarom "verbindingsprocessen". Verbindingen worden gemaakt in contact met het veld van liefde.

Waarom is dat belangrijk?

Het diepste en meest natuurlijke verlangen van ons allemaal is dat we elke dag echte liefde en verbinding ervaren.

En dat is wat Live The Connection mogelijk maakt.

 

In ons leven ervaren we vaak het tegendeel van Liefde

Vind je ook niet dat het dagelijks leven soms heel eenzaam en pijnlijk kan voelen? We ervaren in het groot en in het klein dat we afgescheiden zijn. We leven in een wereld waarin het leven enorm pijnlijk kan zijn - de uitholling van de planeet, oorlogen, wereldwijde conflicten, maar ook de eenzaamheid en conflicten die we allemaal soms ervaren. 

En wat er in het groot plaatsvindt, is er precies zo in het klein. Het begint in mijn eigen hart.

Het is te zien in mijn eigen leven.

Welke van deze ervaringen en gevoelens herken je in je eigen leven?

Slechtgezind zijn, perfectionisme, weinig energie hebben, je onzeker voelen, last hebben van hoofdpijn, je irriteren aan het gedrag van anderen, je eenzaam voelen, angstaanvallen krijgen, een gebrek hebben aan concentratie, moeilijk contact kunnen maken met anderen, bang zijn voor afwijzing, burn out, negatieve ingesteldheid, niet goed functioneren in een moeilijke werksfeer, je niet goed in je vel voelen, op zoek zijn naar een liefdevolle relatie, te veel werk hebben, geen kinderen kunnen krijgen, kampen met geldgebrek, controlefreak zijn, slechte eetgewoonten hebben, moeilijk kunnen samenwerken, last hebben van tijdsdruk, geen werk hebben, denken dat mensen je stom vinden, niet goed kunnen slapen, vaak geblesseerd zijn, dyslexie, vastzitten in een destructieve relatie, slecht zijn in talen of wiskunde, last hebben van je collega’s of van familieleden, vaak pech hebben, ziek zijn, moeilijkheden hebben met je baas, last hebben van faalangst, wel weten wat je wil maar het niet kunnen waarmaken,...

Tijd voor verandering!

Live the Connection laat me leven in verbinding, zachtheid, en helderheid. Live The Connection lost de eenzaamheid en afgescheidenheid die we ervaren op door letterlijk verbindingen te maken. Het is heel praktisch gereedschap om als mens te floreren en liefdevol te leven.

Die groei is er op alle vlakken: gezondheid, werk, zelfsturing, relaties.

Met Live the Connection ervaar je hoe makkelijk het is om deze problemen blijvend op te lossen. Omdat je met het onderbewuste werkt op een manier die je beide hersenhelften weer in verbinding brengt, geeft de aanpak van Live the Connection resultaten op korte én lange termijn. Je pakt je problemen zeer effectief aan en je beweegt je in de richting van wat je wél wil in je leven. Live The Connection gebruiken resulteert dan ook in liefde, gezondheid en overvloed, vrede met jezelf en met anderen.

Ons hoogste Goed betekent: individuele en collectieve evolutie gaan hand in hand

Live the Connection maakt contact met het universele veld door de zin “het is in ons hoogste goed nu verbindingen te maken”. Deze zin helpt ons onze wil in overeenstemming te brengen met wat goed is voor de ontwikkeling van het geheel: de gemeenschap waarin we staan, de stad en het land waarin we wonen, uiteindelijk de evolutie van onze planeet aarde.

We brengen wat we willen in lijn met het het hoogste goed. Mer Live The Connection doen we alleen veranderingen die ten diepste in ieders belang zijn. Juist door zo ons leven volledig in lijn te brengen met het algemeen belang kan het helemaal gaan stromen.

Performatief Taalgebruik

Het “performatieve” van de zin “Deze HELE persoon creëert NU ALLE verbindingen…creeert als het ware een onvermijdelijkheid voor het onderbewuste. Het onderbewuste kàn niet anders meer doen dan alles oplossen. Dat geldt voor alle verbindingen!

Deze twee zinnen samen weerspiegelen de enorme transformerende kracht die ontstaat: als we onze wil op een lijn gebracht hebben met het hoogste kan het onderbewuste niets anders meer doen dan volledig werk doen! 

 

 

Wat bedoelen we niet met Liefde?

Bij Live The Connection gaat het niet over liefde zoals die vaak wordt naar voren komt in de massamedia. Wij denken bij liefde vaak aan een intense emotionele toestand, die in essentie fysieke aantrekkelijkheid, bezitten, controle, verslaving, vererotisering, en nieuwigheid omvat.  Die emotie is meestal kwetsbaar en fluctuerend, opkomend en afnemend onder verschillende omstandigheden.  Als hij gefrustreerd wordt, komt bij deze conditie vaak een onderliggende angst en afhankelijkheid aan het licht die het probeerde te maskeren. Dat liefde in haat kan omslaan is een algemene perceptie, maar hier is waarschijnlijk een verslavende sentinentaliteit aan de orde, en niet Liefde. Er was waarschijnlijk nooit liefde in zo’n relatie, want haat ontspringt in trots, niet in liefde. [1]

Wat bedoelen we dan wel met Liefde?

De Liefde die we willen ontwikkelen is onvoorwaardelijk, onveranderlijk, en permanent. Het varieert niet – haar bron is onafhankelijk van externe factoren.

Liefhebben is een staat van zijn. Het is een vergevende, voedende, en ondersteunende manier van relateren aan de wereld. Liefde is niet intellectueel en komt niet voort uit het denken; Liefde komt voor uit het hart. Het is in staat anderen op te tillen. Het is in staat tot grootse verwezenlijkingen vanuit puurheid. [1] 

[1] Zie D. Hawkins, Power vs. Force. The hidden determinants of human behavior. pp. 89-90.

 

 

 

2009-07/300620082353_breedte_250_en_gedraaid.jpg