De biologie van de overtuiging - Hoe je gedachten je leven bepalen

Dr. Bruce Lipton

Boek

Dr. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op genetisch niveau beinvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen.